บ้าน > ข่าว > ข่าวอุตสาหกรรม > พิมพ์ซ้ำ: Premier LI, PM Mahat.....

ข่าว

พิมพ์ซ้ำ: Premier LI, PM Mahathir Witness CREC ลงนามในข้อตกลง

นายกรัฐมนตรีจีน LI Keqiang พบกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย Mahathir ที่ Diaoyutai State Guest House เมื่อวันที่ 25 เมษายน, 2019 หลังจากการประชุมประธานาธิบดี ZHANG Zongyan ของ CREC และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจมาเลเซีย Azmin ได้ลงนามในกรอบข้อตกลงเพื่อการคืนสถานะของบันดาร์มาเลเซียต่อหน้า LI และ Mahathir


บันดาร์มาเลเซียไม่ได้เป็นเพียงความสำเร็จของโครงการ "หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง" ด้วยความพยายามร่วมกันของจีนและมาเลเซียเท่านั้น แต่ยังเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดที่วิสาหกิจจีนในมาเลเซียดำเนินการด้วย