> Sebuah kontena dibawa ke pejabat
Hubungi KamiHubungi sekarang
Ikut kami

Berita

Sebuah kontena dibawa ke pejabat

heya 2020-07-10 15:06:29

asrama yang digunakan di sekolah dan perlombongan, Mudah dipasang dan boleh digunakan semula, reka bentuk asrama pekerja

Asrama pekerja bujang - asrama pekerja VIP, bekas asrama pekerja

Asrama berkembar - dua jenis asrama pekerja berkembar

Asrama tiga - Mudah dipasang

kes